“Zapewniamy kompleksow? realizacj? ka?dego hurtowego zamówienia produktów luksusowych, konkurencyjne ceny oraz profesjonaln? obs?ug?. Cenimy ka?dego klienta, koncentruj?c si? na d?ugotrwa?ej wspó?pracy”.

 

Witamy w Goldstate Enterprise Limited – sklepie gwarantuj?cym kompleksow? realizacj? ka?dego hurtowego zamówienia produktów markowych.

 

Jeste?my mi?dzynarodow? grup? dystrybucyjn? z siedzib? w Hong Kongu. Mamy ponad 25-letnie do?wiadczenie w hurtowej sprzeda?y luksusowych produktów markowych, takich jak perfumy, kosmetyki do piel?gnacji cia?a i w?osów oraz do makija?u, zegarki, akcesoria, alkohole i likiery oraz produkty FMCG.

 

Jeste?my liderami na ?wiatowym rynku we wszystkich oferowanych przez nas kategoriach biznesowych. Oferujemy zarówno us?ugi sprzeda?y produktów dost?pnych w naszych magazynach, jak i tych sprowadzanych na specjalne zamówienie. Nasi klienci to zarówno du?e jak i mniejsze hurtownie oraz klienci indywidualni, pochodz?cy z krajów wysoko rozwini?tych i rozwijaj?cych si?. Zapewniamy indywidualn? obs?ug?, aby spe?ni? wszystkie, zró?nicowane wymagania klientów.

 

Nasz wykwalifikowany zespó? pracowników dok?ada wszelkich starań aby zapewni? najwy?szy poziom zadowolenia klienta oraz szybk?, kompleksow? i profesjonaln? obs?ug?.

 

 

 
欧美人与动性行为视频